Bảng Chữ Cái

Bảng chữ cái Tiếng Nhật có 3 loại: Hiragana, Katakana và Kanji (chữ Hán). Ngoài ra để đánh văn bản sẽ có thêm romaji đánh văn bản theo cách đọc biểu âm.