Chọn trình độ

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) là kì thi lâu đời nhất, có uy tín nhất, được phổ biến rộng rãi tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

N5

Cấu trúc đề thi bao gồm:

Từ vựng・Ngữ pháp・Đọc hiểu 〈75 ph〉
Nghe〈30 ph〉

Xem danh sách đề thi

N4

Cấu trúc đề thi bao gồm:

Từ vựng・Ngữ pháp・Đọc hiểu 〈90 ph〉
Nghe〈35 ph〉

Xem danh sách đề thi

N3

Cấu trúc đề thi bao gồm:

Từ vựng・Ngữ pháp・Đọc hiểu 〈100 ph〉
Nghe〈40 ph〉

Xem danh sách đề thi

N2

Cấu trúc đề thi bao gồm:

Từ vựng・Ngữ pháp・Đọc hiểu 〈105 ph〉
Nghe〈50 ph〉

Xem danh sách đề thi

N1

Cấu trúc đề thi bao gồm:

Từ vựng・Ngữ pháp・Đọc hiểu 〈110 ph〉
Nghe〈60 ph〉

Xem danh sách đề thi
0247.101.9868
Học thử miễn phí