Kỳ thi năng lực tiếng Nhật – JLPT

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) là kì thi lâu đời nhất, có uy tín nhất, được phổ biến rộng rãi tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.