Danh sách đề thi trình độ N2

JLPT N2- ĐỀ 1

155 phút

823 người đã thi

Bắt đầu thi

N2 JLPT – ĐỀ 2

135 phút

914 người đã thi

Bắt đầu thi

N2 JLPT- Đề 3

155 phút

855 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – Đề 7

155 phút

804 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – Đề 6

155 phút

865 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – đề 5

155 phút

979 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – Đề 10

155 phút

820 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – Đề 9

155 phút

835 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – đề 4

155 phút

911 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N2 – Đề 8

155 phút

900 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N2

1.

ngu hoc

95

2.

Chuột

84

3.

Lomm nữa nè

79

4.

ĐẶNG HỮU QUÝ

73

5.

nguyễn thị nam

71

6.

dao duong

66

7.

Loom

66

8.

lê hân

64

9.

Lê Thảo

61

10.

Kim

61