Danh sách đề thi trình độ N5

Đề thi N5

105 phút

965 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N5

1.

Trần Ngọc Huyền

139

2.

h

107

3.

Putri vidia

104

4.

Nguyen Thi Tinh

100

5.

Putri

87

6.

Thx

79

7.

jg

68

8.

Gsgs

51

9.

Jihan

43

10.

Fani

39