Danh sách đề thi trình độ N4

JLPT N4- ĐỀ 8

140 phút

863 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4 – ĐỀ 7

140 phút

932 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 6

140 phút

887 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 5

140 phút

799 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- Đề 4

140 phút

999 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4-Đề 3

140 phút

847 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN4- đề2

140 phút

894 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề N4-đề 1

140 phút

827 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N4

1.

Sophia Mary. R

166

2.

Sophia Mary. R

164

3.

Tran My Dan

151

4.

linh

145

5.

hanh

145

6.

hanh

143

7.

fhgft

142

8.

Nguyễn Phương Linh

139

9.

Phạm Hồng Thanh Lam

136

10.

a

136