Danh sách đề thi trình độ N4

JLPT N4- ĐỀ 8

140 phút

962 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4 – ĐỀ 7

140 phút

860 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 6

140 phút

971 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 5

140 phút

903 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- Đề 4

140 phút

916 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4-Đề 3

140 phút

849 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN4- đề2

140 phút

886 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề N4-đề 1

140 phút

964 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N4

1.

nguyễn thảo vy

170

2.

Sophia Mary. R

166

3.

h

165

4.

Sophia Mary. R

164

5.

duyen

163

6.

Trần Vũ Thảo Nguyên

163

7.

kkkkk

162

8.

J69 new

161

9.

phạm văn tuan

160

10.

lý trân châu

160

0247.101.9868
Học thử miễn phí