Danh sách đề thi trình độ N4

JLPT N4- ĐỀ 8

140 phút

842 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4 – ĐỀ 7

140 phút

832 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 6

140 phút

874 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 5

140 phút

818 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- Đề 4

140 phút

806 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4-Đề 3

140 phút

903 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN4- đề2

140 phút

851 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề N4-đề 1

140 phút

921 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N4

1.

Sophia Mary. R

166

2.

Sophia Mary. R

164

3.

blngbich

153

4.

Trần Thị Tiền

153

5.

Tran My Dan

151

6.

TRAN HUU TRI

148

7.

kim

148

8.

Bùi Lê Ngọc Bích

146

9.

linh

145

10.

Khánh

145

0247.101.9868
Học thử miễn phí