Danh sách đề thi trình độ N4

JLPT N4- ĐỀ 8

140 phút

815 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4 – ĐỀ 7

140 phút

833 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 6

140 phút

934 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- ĐỀ 5

140 phút

997 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4- Đề 4

140 phút

978 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N4-Đề 3

140 phút

795 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN4- đề2

140 phút

983 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề N4-đề 1

140 phút

936 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N4

1.

nguyễn thảo vy

170

2.

Sophia Mary. R

166

3.

h

165

4.

Sophia Mary. R

164

5.

duyen

163

6.

Trần Vũ Thảo Nguyên

163

7.

J69 new

161

8.

trần vũ thảo nguyên

159

9.

J69

158

10.

moon

158

0247.101.9868
Học thử miễn phí