Danh sách đơn hàng

Đơn hàng đang tuyểnNhóm đơn hàngNơi làm việcGiới tínhMức lươngSố lượngNgày tuyển sinh
Đơn hàng sơn ô tô đi tỉnh AICHI tháng 5.2021 Đơn hàng bảo dưỡng ô tô AICHI Nam 36tr ++ 16 29/05/2021 (Hết hạn) 1622246400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản Đi Tỉnh WAKAYAMA Tháng 4.2021 Đơn hàng thủy sản WAKAYAMA Nam 35tr ++ 5 15/05/2021 (Hết hạn) 1621036800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Kiểm Tra Sản Phẩm Đi Tỉnh GIFU Tháng 4.2021 Đơn hàng lắp ráp linh kiện GIFU Nam 35tr ++ 5 28/04/2021 (Hết hạn) 1619568000 Xem chi tiết
Đơn Hàng Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Đi Tỉnh MIYAGI Tháng 4,5.2021 Đơn hàng lắp ráp linh kiện MIYAGI Nữ 35tr ++ 20 20/04/2021 (Hết hạn) 1618876800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí Đi Tỉnh SAITAMA Tháng 5.2021 Đơn hàng cơ khí SAITAMA Nam 35tr ++ 2 06/05/2021 (Hết hạn) 1620259200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Mộc Xây Dựng Đi Tỉnh Mie Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng MIE Nam 35tr ++ 1 22/04/2021 (Hết hạn) 1619049600 Xem chi tiết
Đơn Hàng Giàn Giáo Đi Tỉnh KANAGAWA Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng KANAGAWA Nam 35tr ++ 2 22/04/2021 (Hết hạn) 1619049600 Xem chi tiết
Đơn Hàng Đúc Kim Loại Đi Tỉnh OKAYAMA Tháng 5.2021 Đơn hàng đúc kim loại OKAYAMA Nam 35tr ++ 12 10/05/2021 (Hết hạn) 1620604800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Hàn Đi Tỉnh NARA Tháng 4.2021 Đơn hàng hàn NARA Nam 35tr ++ 4 16/04/2021 (Hết hạn) 1618531200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Tiện Đi Tỉnh SHIZUOKA Tháng 4.2021 Đơn hàng tiện SHIZUOKA Nam 35tr ++ 6 21/04/2021 (Hết hạn) 1618963200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Kỹ Sư Vẽ Cad Đi Tỉnh GIFU Tháng 4.2021 Đơn hàng cơ khí GIFU Nam 43tr ++ 3 23/04/2021 (Hết hạn) 1619136000 Xem chi tiết
Đơn Hàng Đúc Nhựa Đi Tỉnh MIE Tháng 4.2021 Đơn hàng đúc nhựa MIE Nam 35tr ++ 2 27/04/2021 (Hết hạn) 1619481600 Xem chi tiết
Đơn Hàng Sơn Kim Loại Đi Tỉnh FUKUSHIMA Tháng 4.2021 Đơn hàng cơ khí FUKUSHIMA Nam 35tr ++ 2 15/04/2021 (Hết hạn) 1618444800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Tiện Đi Tỉnh GIFU Tháng 5.2021 Đơn hàng cơ khí GIFU Nam 35tr ++ 3 11/05/2021 (Hết hạn) 1620691200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Sơn Kim Loại Đi Tỉnh HYOGO Tháng 4.2021 Đơn hàng sơn kim loại HYOGO Nam 35tr ++ 6 20/04/2021 (Hết hạn) 1618876800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Điều Dưỡng Đi Tỉnh KYOTO Tháng 4.2021 Đơn hàng điều dưỡng KYOTO Nữ 35tr ++ 2 01/04/2021 (Hết hạn) 1617235200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Điều Dưỡng Đi Tỉnh NARA/OSAKA/KYOTO/HYOGO Tháng 4.2021 Đơn hàng điều dưỡng NARA/OSAKA/KYOTO/HYOGO Nữ 35tr ++ 16 01/04/2021 (Hết hạn) 1617235200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Cán Trát Đi Tỉnh SAITAMA Tháng 4. 2021 Đơn hàng xây dựng SAITAMA Nam 35tr ++ 1 15/04/2021 (Hết hạn) 1618444800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Buộc Sắt Đi Tỉnh OSAKA Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35tr ++ 2 14/04/2021 (Hết hạn) 1618358400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản Không Gia Nhiệt Tỉnh MIYAGI Tháng 4. 2021 Đơn hàng thủy sản MIYAGI Nam + Nữ 30 tr++ 40 24/04/2021 (Hết hạn) 1619222400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Lắp Đặt Đường Ống Nước Đi Tỉnh TOKYO Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng TOKYO Nam 35tr ++ 2 05/04/2021 (Hết hạn) 1617580800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Cán Trát Đi Tỉnh SAITAMA Tháng 4. 2021 Đơn hàng xây dựng SAITAMA Nam 35tr ++ 3 19/04/2021 (Hết hạn) 1618790400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Bảo Dưỡng Máy Móc Đi Tỉnh Mie Tháng 3.2021 Đơn hàng công xưởng MIE Nam 35tr ++ 3 25/03/2021 (Hết hạn) 1616630400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Cốp Pha Đi Tỉnh OSAKA Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35tr++ 4 09/04/2021 (Hết hạn) 1617926400 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh OSAKA tháng 4.2021 Đơn hàng đúc nhựa OSAKA Nam 43tr ++ 15 12/04/2021 (Hết hạn) 1618185600 Xem chi tiết
Đơn hàng lắp ráp khung nhà tiền chế đi tỉnh TOKYO tháng 3.2021 Đơn hàng xây dựng TOKYO Nam 43tr ++ 7 25/03/2021 (Hết hạn) 1616630400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh OSAKA tháng 3. 2021 Đơn hàng điều dưỡng OSAKA Nữ 43tr++ 6 30/03/2021 (Hết hạn) 1617062400 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh OSAKA tháng 3.2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 43tr++ 9 31/03/2021 (Hết hạn) 1617148800 Xem chi tiết
Đơn hàng buộc sắt đi tỉnh GIFU tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng GIFU Nam 34tr ++ 6 09/03/2021 (Hết hạn) 1615248000 Xem chi tiết
Đơn hàng thi công cùng máy xây dựng đi tỉnh MIYAGI tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng MIYAGI Nam 35tr ++ 6 15/03/2021 (Hết hạn) 1615766400 Xem chi tiết
Đơn hàng cán trát đi tỉnh OSAKA tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35tr ++ 6 12/03/2021 (Hết hạn) 1615507200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh AICHI tháng 3. 2021 Đơn hàng đúc nhựa AICHI Nam + Nữ 34tr ++ 60 10/04/2021 (Hết hạn) 1618012800 Xem chi tiết
Đơn hàng lái máy đi tỉnh HIROSHIMA tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng HIROSHIMA Nam 34tr ++ 10 31/03/2021 (Hết hạn) 1617148800 Xem chi tiết
Đơn hàng làm sữa bò đi tỉnh HOKKAIDO tháng 3. 2021 Đơn hàng nông nghiệp HOKKAIDO Nữ 38tr ++ 10 27/03/2021 (Hết hạn) 1616803200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh GIFU tháng 3.2021 Đơn hàng đúc nhựa GIFU Nữ 34tr ++ 15 19/03/2021 (Hết hạn) 1616112000 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh SHIGA tháng 3.2021 Đơn hàng đúc nhựa SHIGA Nam 35tr ++ 6 30/03/2021 (Hết hạn) 1617062400 Xem chi tiết
Đơn hàng kỹ sư gia công cơ khí đi tỉnh GIFU tháng 3. 2021 Đơn hàng cơ khí GIFU Nam 45tr ++ 5 10/03/2021 (Hết hạn) 1615334400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh OSAKA/SHIGA Tháng 2.2021 Đơn hàng điều dưỡng SHIGA/ OSAKA Nữ 43tr ++ 30 27/02/2021 (Hết hạn) 1614384000 Xem chi tiết
Đơn hàng vận hành máy đi tỉnh AICHI tháng 2.2021 Đơn hàng công xưởng AICHI Nữ 33tr++ 10 20/02/2021 (Hết hạn) 1613779200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh GIFU tháng 2.2021 Đơn hàng đúc nhựa GIFU Nam 35tr ++ 12 25/02/2021 (Hết hạn) 1614211200 Xem chi tiết
Đơn hàng bò sữa đi tỉnh HOKKAIDO tháng 1.2021 Đơn hàng nông nghiệp HOKKAIDO Nam + Nữ 33tr ++ 10 21/01/2021 (Hết hạn) 1611187200 Xem chi tiết
Đơn hàng chế biến thủy sản đi tỉnh MIE tháng 1.2021 Đơn hàng đóng gói công nghiệp MIE Nữ 38tr ++ 6 30/01/2021 (Hết hạn) 1611964800 Xem chi tiết
Đơn hàng vận hành máy đúc đi tỉnh SAITAMA tháng 1.2021 Đơn hàng đúc nhựa SAITAMA Nam 33tr ++ 9 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng chế biến thực phẩm đi tỉnh SAITAMA tháng 2.2021 Đơn hàng thực phẩm SAITAMA Nữ 33tr ++ 6 25/02/2021 (Hết hạn) 1614211200 Xem chi tiết
Đơn hàng cơm hộp đi tỉnh AICHI tháng 1.2021 Đơn hàng cơm hộp AICHI Nam + Nữ 38 tr ++ 12 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng lắp ráp khung nhà tiền chế đi tỉnh KANGAWA tháng 1.2021 Đơn hàng xây dựng KANGAWA Nam 39tr++ 2 30/01/2021 (Hết hạn) 1611964800 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh TOKYO tháng 1.2021 Đơn hàng điều dưỡng TOKYO Nam + Nữ 42tr ++ 15 30/01/2021 (Hết hạn) 1611964800 Xem chi tiết
Đơn hàng dập kim loại đi tỉnh GIFU, Nhật Bản Đơn hàng dập kim loại GIFU Nữ 34tr ++ 4 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng nông nghiệp đi tỉnh MIYAZAKI tháng 2. 2021 Đơn hàng nông nghiệp MIYAZAKI Nam + Nữ 32tr ++ 6 25/02/2021 (Hết hạn) 1614211200 Xem chi tiết
Đơn hàng cốp pha đi tỉnh MIE tháng 1.2021 Đơn hàng xây dựng MIE Nam 34tr ++ 2 18/01/2021 (Hết hạn) 1610928000 Xem chi tiết
Đơn hàng chế biến chả cá đi tỉnh SHIMANE tháng 1. 2021 Đơn hàng thực phẩm SHIMANE Nữ 33tr++ 4 10/01/2021 (Hết hạn) 1610236800 Xem chi tiết
Đơn hàng may đi tỉnh Hyogo tháng 1/ 2021 Đơn hàng công xưởng HYOGO Nữ 34tr ++ 9 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng hộ lý điều dưỡng đi tỉnh SHIGA tháng 2.2021 Đơn hàng điều dưỡng SHIGA Nữ 40tr ++ 6 27/02/2021 (Hết hạn) 1614384000 Xem chi tiết
TOKUTEI GINOU – Đơn hàng Hộ lý – Kaigo tại IBARAKI tháng 09.2020 Đơn hàng điều dưỡng IBARAKI Nam + Nữ 36tr ++ 1 01/09/2020 (Hết hạn) 1598918400 Xem chi tiết
TOKUTEI GINOU – Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Ibaraki tháng 9.2020 Đơn hàng thực phẩm IBARAKI Nam 36,6tr ++ 2 01/09/2020 (Hết hạn) 1598918400 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Hyogo tháng 8.2020 Đơn hàng khách sạn HYOGO Nữ 41,0tr ++ 10 27/08/2020 (Hết hạn) 1598486400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh YAMAGATAKEN/FUKUSHIMA tháng 8.2020 Đơn hàng điều dưỡng YAMAGATAKEN/ FUKUSHIMA Nữ 37,6tr ++ 14 31/08/2020 (Hết hạn) 1598832000 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hokkaido tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng HOKKAIDO Nam 37,8tr ++ 4 19/08/2020 (Hết hạn) 1597795200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Osaka tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 49,7tr ++ 10 07/08/2020 (Hết hạn) 1596758400 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Hyogo tháng 8.2020 Đơn hàng khách sạn HYOGO Nữ 40,9tr ++ 10 19/08/2020 (Hết hạn) 1597795200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hyogo tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 32,6tr ++ 6 06/08/2020 (Hết hạn) 1596672000 Xem chi tiết
Đơn hàng lợp ngói đi tỉnh Gifu tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng GIFU Nam 31,5tr ++ 6 04/08/2020 (Hết hạn) 1596499200 Xem chi tiết
Đơn hàng cốp pha đi tỉnh Aichi tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng AICHI Nam 37,8tr ++ 6 07/08/2020 (Hết hạn) 1596758400 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hyogo tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 32,6tr ++ 6 31/07/2020 (Hết hạn) 1596153600 Xem chi tiết
Đơn hàng đóng gói công nghiệp đi tỉnh Gifu tháng 7.2020 Đơn hàng đóng gói công nghiệp GIFU Nam 33,3tr ++ 10 30/07/2020 (Hết hạn) 1596067200 Xem chi tiết
Đơn hàng ốp gạch đi tỉnh Aichi tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng AICHI Nam 33,8tr ++ 3 26/06/2020 (Hết hạn) 1593129600 Xem chi tiết
Đơn hàng Cán trát đi tỉnh Aichi tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng AICHI Nam 33,8tr ++ 6 26/06/2020 (Hết hạn) 1593129600 Xem chi tiết
Đơn hàng hái quýt đi tỉnh Mie tháng 4.2020 Đơn hàng nông nghiệp Mie Nữ 32,1tr ++ 3 09/04/2020 (Hết hạn) 1586390400 Xem chi tiết
Đơn hàng bảo dưỡng ô tô đi tỉnh Shizuoka tháng 4.2020 Đơn hàng bảo dưỡng ô tô SHIZUOKA Nam 31,8tr ++ 6 22/04/2020 (Hết hạn) 1587513600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Yokohama tháng 8.2020 Đơn hàng điều dưỡng YOKOHAMA Nữ 44,1tr ++ 9 06/08/2020 (Hết hạn) 1596672000 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Fukuoka tháng 02.2020 Đơn hàng khách sạn FUKUOKA Nữ 34,7tr ++ 9 24/02/2020 (Hết hạn) 1582502400 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Fukuoka tháng 3.2020 Đơn hàng khách sạn FUKUOKA Nam + Nữ 34,7tr ++ 12 19/03/2020 (Hết hạn) 1584576000 Xem chi tiết
Đơn hàng cơm hộp đi tỉnh Kyoto/Shiga tháng 02.2020 Đơn hàng cơm hộp KYOTO / SHIGA Nữ 32,1tr ++ 80 19/02/2020 (Hết hạn) 1582070400 Xem chi tiết
Đơn hàng cơm hộp đi tỉnh Aichi tháng 3.2020 Đơn hàng cơm hộp AICHI Nam + Nữ 37,8tr ++ 12 17/03/2020 (Hết hạn) 1584403200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh Osaka tháng 6.2020 Đơn hàng đúc nhựa SHIGA / HIROSHIMA Nam 31,6tr ++ 45 24/06/2020 (Hết hạn) 1592956800 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh Osaka tháng 5.2020 Đơn hàng đúc nhựa OSAKA Nam 31,6tr ++ 45 30/05/2020 (Hết hạn) 1590796800 Xem chi tiết
Đơn hàng nữ đúc nhựa đi tỉnh Mie tháng 5.2020 Đơn hàng đúc nhựa MIE Nữ 30,6tr ++ 24 13/05/2020 (Hết hạn) 1589328000 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh Shiga tháng 4.2020 Đơn hàng đúc nhựa SHIGA Nam 30,7tr ++ 30 05/04/2020 (Hết hạn) 1586044800 Xem chi tiết
Đơn hàng máy xây dựng đi tỉnh Hokkaido tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng HOKKAIDO Nam 32,3tr ++ 6 13/07/2020 (Hết hạn) 1594598400 Xem chi tiết
Đơn hàng dán giấy đi tỉnh Saitama tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng SAITAMA Nam 33,6tr ++ 10 27/07/2020 (Hết hạn) 1595808000 Xem chi tiết
Đơn hàng thực phẩm đi tỉnh Yokohama tháng 4.2020 Đơn hàng thực phẩm YOKOHAMA Nam 37,8tr ++ 6 06/04/2020 (Hết hạn) 1586131200 Xem chi tiết
Đơn hàng thực phẩm tỉnh Aichi tháng 3.2020 Đơn hàng thực phẩm AICHI Nam + Nữ 37,8tr ++ 12 17/03/2020 (Hết hạn) 1584403200 Xem chi tiết
Đơn hàng thực phẩm đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng thực phẩm OSAKA Nam + Nữ 35,3tr ++ 48 03/03/2020 (Hết hạn) 1583193600 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi lại lần 2 tỉnh Osaka tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 50,0tr ++ 6 01/07/2020 (Hết hạn) 1593561600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Fukuoka tháng 5.2020 Đơn hàng điều dưỡng FUKUOKA Nữ 38,5 tr ++ 8 15/05/2020 (Hết hạn) 1589500800 Xem chi tiết
Đơn hàng xây dựng đi tỉnh Tokyo tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng TOKYO Nam 33,6tr ++ 6 30/06/2020 (Hết hạn) 1593475200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Osaka tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35,1tr ++ 6 10/06/2020 (Hết hạn) 1591747200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hyogo tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 32,6tr ++ 6 10/06/2020 (Hết hạn) 1591747200 Xem chi tiết
Đơn hàng nữ chế tác đá đi tỉnh Gifu tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng GIFU Nữ 31,5tr ++ 3 15/06/2020 (Hết hạn) 1592179200 Xem chi tiết
Đơn hàng Cán trát đi tỉnh Osaka tháng 4.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 36,5tr ++ 18 17/04/2020 (Hết hạn) 1587081600 Xem chi tiết
Đơn hàng cốp pha đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35,2tr ++ 3 08/03/2020 (Hết hạn) 1583625600 Xem chi tiết
Đơn hàng buộc sắt đi tỉnh Hyogo tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 30,8tr ++ 12 13/03/2020 (Hết hạn) 1584057600 Xem chi tiết
Đơn hàng buộc sắt đi tỉnh Shiga tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng SHIGA Nam 30,5tr ++ 9 04/03/2020 (Hết hạn) 1583280000 Xem chi tiết
Đơn hàng máy xây dựng đi tỉnh Gifu tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng GIFU Nam 42,6tr ++ 6 18/03/2020 (Hết hạn) 1584489600 Xem chi tiết
Đơn hàng gia công cơ khí đi tỉnh Osaka tháng.8.2020 Đơn hàng cơ khí OSAKA Nam 39,5tr ++ 18 03/08/2020 (Hết hạn) 1596412800 Xem chi tiết
Đơn hàng mạ cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 5.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nam 31,5tr ++ 9 15/05/2020 (Hết hạn) 1589500800 Xem chi tiết
Đơn hàng mạ cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 4.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nam + Nữ 31,5tr ++ 9 10/04/2020 (Hết hạn) 1586476800 Xem chi tiết
Đơn hàng gia công cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 5.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nam 31,5tr ++ 9 16/05/2020 (Hết hạn) 1589587200 Xem chi tiết
Đơn hàng mạ cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 03.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nữ 31,5tr ++ 12 04/03/2020 (Hết hạn) 1583280000 Xem chi tiết
Đơn hàng phay cơ khí đi tỉnh Wakayama tháng 02.2020 Đơn hàng cơ khí WAKAYAMA Nam 30,6tr ++ 3 12/02/2020 (Hết hạn) 1581465600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh YAMAGATAKEN/FUKUSHIMA tháng 7.2020 Đơn hàng điều dưỡng YAMAGATAKEN/ FUKUSHIMA Nữ 37,6tr ++ 21 20/07/2020 (Hết hạn) 1595203200 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh YAMAGATAKEN/FUKUSHIMA tháng 6.2020 Đơn hàng điều dưỡng YAMAGATAKEN/ FUKUSHIMA Nam + Nữ 37,7tr ++ 30 22/06/2020 (Hết hạn) 1592784000 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Saga tháng 6.2020 Đơn hàng điều dưỡng SAGA Nữ 33,5tr ++ 6 03/06/2020 (Hết hạn) 1591142400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Saga tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng SAGA Nữ 37,8tr ++ 4 21/03/2020 (Hết hạn) 1584748800 Xem chi tiết
Đơn hàng nam điều dưỡng đi tỉnh Hyogo tháng 4.2020 Đơn hàng điều dưỡng HYOGO Nam 35,2 tr ++ 4 12/04/2020 (Hết hạn) 1586649600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Kyoto tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng KYOTO Nữ 40,4tr ++ 4 17/03/2020 (Hết hạn) 1584403200 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng OSAKA Nữ 38,7 tr ++ 20 09/03/2020 (Hết hạn) 1583712000 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Saga tháng 2.2020 Đơn hàng điều dưỡng SAGA Nam + Nữ 33,5tr ++ 8 22/02/2020 (Hết hạn) 1582329600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Myagy tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng MYAGY Nữ 45tr ++ 4 09/03/2020 (Hết hạn) 1583712000 Xem chi tiết
Đơn hàng công xưởng đi tỉnh Mie tháng 4.2020 Đơn hàng công xưởng MIE Nam 32,1 tr ++ 9 10/04/2020 (Hết hạn) 1586476800 Xem chi tiết
Đơn hàng phun sơn kim loại đi tỉnh Iwate tháng 3.2020 Đơn hàng công xưởng IWATE Nam 31,2 tr ++ 12 25/03/2020 (Hết hạn) 1585094400 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35,1tr ++ 6 06/03/2020 (Hết hạn) 1583452800 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Myagy ngày 05.3.2020 Đơn hàng điều dưỡng MYAGI Nam + Nữ 36,7tr ++ 8 05/03/2020 (Hết hạn) 1583366400 Xem chi tiết
Đơn hàng may công xưởng đi tỉnh Hyogo tháng 02.2020 Đơn hàng công xưởng HYOGO Nữ 31,9 tr ++ 18 27/02/2020 (Hết hạn) 1582761600 Xem chi tiết
Đơn hàng hàn cơ khí đi tỉnh Wakayama tháng 02.2020 Đơn hàng cơ khí WAKAYAMA Nam 30,6tr ++ 6 12/02/2020 (Hết hạn) 1581465600 Xem chi tiết