fbpx

kinh nghiệm đi xkld nhật bản

tư vấn đi xklđ nhật bản

đơn hàng đang tuyển tại gojapan

Đơn hàng đang tuyểnNhóm đơn hàngNơi làm việcGiới tínhMức lươngSố lượngNgày tuyển sinh
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Đi Tỉnh AICHI Tháng 8.2021 Đơn hàng thực phẩm AICHI Nữ 34,4tr ++ 5 27/08/2021 (Còn 28 ngày) 1630022400 Xem chi tiết
Đơn hàng may đệm ô tô đi tỉnh AICHI tháng 8.2021 Đơn hàng bảo dưỡng ô tô AICHI Nữ 33,5tr ++ 6 06/08/2021 (Còn 7 ngày) 1628208000 Xem chi tiết
Đơn hàng sơn ô tô đi tỉnh AICHI tháng 5.2021 Đơn hàng bảo dưỡng ô tô AICHI Nam 36tr ++ 16 29/05/2021 (Hết hạn) 1622246400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản Đi Tỉnh WAKAYAMA Tháng 4.2021 Đơn hàng thủy sản WAKAYAMA Nam 35tr ++ 5 15/05/2021 (Hết hạn) 1621036800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Kiểm Tra Sản Phẩm Đi Tỉnh GIFU Tháng 4.2021 Đơn hàng lắp ráp linh kiện GIFU Nam 35tr ++ 5 28/04/2021 (Hết hạn) 1619568000 Xem chi tiết
Đơn Hàng Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Đi Tỉnh MIYAGI Tháng 4,5.2021 Đơn hàng lắp ráp linh kiện MIYAGI Nữ 35tr ++ 20 20/04/2021 (Hết hạn) 1618876800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Gia Công Cơ Khí Đi Tỉnh SAITAMA Tháng 5.2021 Đơn hàng cơ khí SAITAMA Nam 35tr ++ 2 06/05/2021 (Hết hạn) 1620259200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Mộc Xây Dựng Đi Tỉnh Mie Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng MIE Nam 35tr ++ 1 22/04/2021 (Hết hạn) 1619049600 Xem chi tiết
Đơn Hàng Giàn Giáo Đi Tỉnh KANAGAWA Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng KANAGAWA Nam 35tr ++ 2 22/04/2021 (Hết hạn) 1619049600 Xem chi tiết
Đơn Hàng Đúc Kim Loại Đi Tỉnh OKAYAMA Tháng 5.2021 Đơn hàng đúc kim loại OKAYAMA Nam 35tr ++ 12 10/05/2021 (Hết hạn) 1620604800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Hàn Đi Tỉnh NARA Tháng 4.2021 Đơn hàng hàn NARA Nam 35tr ++ 4 16/04/2021 (Hết hạn) 1618531200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Tiện Đi Tỉnh SHIZUOKA Tháng 4.2021 Đơn hàng tiện SHIZUOKA Nam 35tr ++ 6 21/04/2021 (Hết hạn) 1618963200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Kỹ Sư Vẽ Cad Đi Tỉnh GIFU Tháng 4.2021 Đơn hàng cơ khí GIFU Nam 43tr ++ 3 23/04/2021 (Hết hạn) 1619136000 Xem chi tiết
Đơn Hàng Đúc Nhựa Đi Tỉnh MIE Tháng 4.2021 Đơn hàng đúc nhựa MIE Nam 35tr ++ 2 27/04/2021 (Hết hạn) 1619481600 Xem chi tiết
Đơn Hàng Sơn Kim Loại Đi Tỉnh FUKUSHIMA Tháng 4.2021 Đơn hàng cơ khí FUKUSHIMA Nam 35tr ++ 2 15/04/2021 (Hết hạn) 1618444800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Tiện Đi Tỉnh GIFU Tháng 5.2021 Đơn hàng cơ khí GIFU Nam 35tr ++ 3 11/05/2021 (Hết hạn) 1620691200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Sơn Kim Loại Đi Tỉnh HYOGO Tháng 4.2021 Đơn hàng sơn kim loại HYOGO Nam 35tr ++ 6 20/04/2021 (Hết hạn) 1618876800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Điều Dưỡng Đi Tỉnh KYOTO Tháng 4.2021 Đơn hàng điều dưỡng KYOTO Nữ 35tr ++ 2 01/04/2021 (Hết hạn) 1617235200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Điều Dưỡng Đi Tỉnh NARA/OSAKA/KYOTO/HYOGO Tháng 4.2021 Đơn hàng điều dưỡng NARA/OSAKA/KYOTO/HYOGO Nữ 35tr ++ 16 01/04/2021 (Hết hạn) 1617235200 Xem chi tiết
Đơn Hàng Cán Trát Đi Tỉnh SAITAMA Tháng 4. 2021 Đơn hàng xây dựng SAITAMA Nam 35tr ++ 1 15/04/2021 (Hết hạn) 1618444800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Buộc Sắt Đi Tỉnh OSAKA Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35tr ++ 2 14/04/2021 (Hết hạn) 1618358400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Chế Biến Thủy Sản Không Gia Nhiệt Tỉnh MIYAGI Tháng 4. 2021 Đơn hàng thủy sản MIYAGI Nam + Nữ 30 tr++ 40 24/04/2021 (Hết hạn) 1619222400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Lắp Đặt Đường Ống Nước Đi Tỉnh TOKYO Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng TOKYO Nam 35tr ++ 2 05/04/2021 (Hết hạn) 1617580800 Xem chi tiết
Đơn Hàng Cán Trát Đi Tỉnh SAITAMA Tháng 4. 2021 Đơn hàng xây dựng SAITAMA Nam 35tr ++ 3 19/04/2021 (Hết hạn) 1618790400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Bảo Dưỡng Máy Móc Đi Tỉnh Mie Tháng 3.2021 Đơn hàng công xưởng MIE Nam 35tr ++ 3 25/03/2021 (Hết hạn) 1616630400 Xem chi tiết
Đơn Hàng Cốp Pha Đi Tỉnh OSAKA Tháng 4.2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35tr++ 4 09/04/2021 (Hết hạn) 1617926400 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh OSAKA tháng 4.2021 Đơn hàng đúc nhựa OSAKA Nam 43tr ++ 15 12/04/2021 (Hết hạn) 1618185600 Xem chi tiết
Đơn hàng lắp ráp khung nhà tiền chế đi tỉnh TOKYO tháng 3.2021 Đơn hàng xây dựng TOKYO Nam 43tr ++ 7 25/03/2021 (Hết hạn) 1616630400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh OSAKA tháng 3. 2021 Đơn hàng điều dưỡng OSAKA Nữ 43tr++ 6 30/03/2021 (Hết hạn) 1617062400 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh OSAKA tháng 3.2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 43tr++ 9 31/03/2021 (Hết hạn) 1617148800 Xem chi tiết
Đơn hàng buộc sắt đi tỉnh GIFU tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng GIFU Nam 34tr ++ 6 09/03/2021 (Hết hạn) 1615248000 Xem chi tiết
Đơn hàng thi công cùng máy xây dựng đi tỉnh MIYAGI tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng MIYAGI Nam 35tr ++ 6 15/03/2021 (Hết hạn) 1615766400 Xem chi tiết
Đơn hàng cán trát đi tỉnh OSAKA tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35tr ++ 6 12/03/2021 (Hết hạn) 1615507200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh AICHI tháng 3. 2021 Đơn hàng đúc nhựa AICHI Nam + Nữ 34tr ++ 60 10/04/2021 (Hết hạn) 1618012800 Xem chi tiết
Đơn hàng lái máy đi tỉnh HIROSHIMA tháng 3. 2021 Đơn hàng xây dựng HIROSHIMA Nam 34tr ++ 10 31/03/2021 (Hết hạn) 1617148800 Xem chi tiết
Đơn hàng làm sữa bò đi tỉnh HOKKAIDO tháng 3. 2021 Đơn hàng nông nghiệp HOKKAIDO Nữ 38tr ++ 10 27/03/2021 (Hết hạn) 1616803200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh GIFU tháng 3.2021 Đơn hàng đúc nhựa GIFU Nữ 34tr ++ 15 19/03/2021 (Hết hạn) 1616112000 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh SHIGA tháng 3.2021 Đơn hàng đúc nhựa SHIGA Nam 35tr ++ 6 30/03/2021 (Hết hạn) 1617062400 Xem chi tiết
Đơn hàng kỹ sư gia công cơ khí đi tỉnh GIFU tháng 3. 2021 Đơn hàng cơ khí GIFU Nam 45tr ++ 5 10/03/2021 (Hết hạn) 1615334400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh OSAKA/SHIGA Tháng 2.2021 Đơn hàng điều dưỡng SHIGA/ OSAKA Nữ 43tr ++ 30 27/02/2021 (Hết hạn) 1614384000 Xem chi tiết
Đơn hàng vận hành máy đi tỉnh AICHI tháng 2.2021 Đơn hàng công xưởng AICHI Nữ 33tr++ 10 20/02/2021 (Hết hạn) 1613779200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh GIFU tháng 2.2021 Đơn hàng đúc nhựa GIFU Nam 35tr ++ 12 25/02/2021 (Hết hạn) 1614211200 Xem chi tiết
Đơn hàng bò sữa đi tỉnh HOKKAIDO tháng 1.2021 Đơn hàng nông nghiệp HOKKAIDO Nam + Nữ 33tr ++ 10 21/01/2021 (Hết hạn) 1611187200 Xem chi tiết
Đơn hàng chế biến thủy sản đi tỉnh MIE tháng 1.2021 Đơn hàng đóng gói công nghiệp MIE Nữ 38tr ++ 6 30/01/2021 (Hết hạn) 1611964800 Xem chi tiết
Đơn hàng vận hành máy đúc đi tỉnh SAITAMA tháng 1.2021 Đơn hàng đúc nhựa SAITAMA Nam 33tr ++ 9 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng chế biến thực phẩm đi tỉnh SAITAMA tháng 2.2021 Đơn hàng thực phẩm SAITAMA Nữ 33tr ++ 6 25/02/2021 (Hết hạn) 1614211200 Xem chi tiết
Đơn hàng cơm hộp đi tỉnh AICHI tháng 1.2021 Đơn hàng cơm hộp AICHI Nam + Nữ 38 tr ++ 12 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng lắp ráp khung nhà tiền chế đi tỉnh KANGAWA tháng 1.2021 Đơn hàng xây dựng KANGAWA Nam 39tr++ 2 30/01/2021 (Hết hạn) 1611964800 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh TOKYO tháng 1.2021 Đơn hàng điều dưỡng TOKYO Nam + Nữ 42tr ++ 15 30/01/2021 (Hết hạn) 1611964800 Xem chi tiết
Đơn hàng dập kim loại đi tỉnh GIFU, Nhật Bản Đơn hàng dập kim loại GIFU Nữ 34tr ++ 4 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng nông nghiệp đi tỉnh MIYAZAKI tháng 2. 2021 Đơn hàng nông nghiệp MIYAZAKI Nam + Nữ 32tr ++ 6 25/02/2021 (Hết hạn) 1614211200 Xem chi tiết
Đơn hàng cốp pha đi tỉnh MIE tháng 1.2021 Đơn hàng xây dựng MIE Nam 34tr ++ 2 18/01/2021 (Hết hạn) 1610928000 Xem chi tiết
Đơn hàng chế biến chả cá đi tỉnh SHIMANE tháng 1. 2021 Đơn hàng thực phẩm SHIMANE Nữ 33tr++ 4 10/01/2021 (Hết hạn) 1610236800 Xem chi tiết
Đơn hàng may đi tỉnh Hyogo tháng 1/ 2021 Đơn hàng công xưởng HYOGO Nữ 34tr ++ 9 20/01/2021 (Hết hạn) 1611100800 Xem chi tiết
Đơn hàng hộ lý điều dưỡng đi tỉnh SHIGA tháng 2.2021 Đơn hàng điều dưỡng SHIGA Nữ 40tr ++ 6 27/02/2021 (Hết hạn) 1614384000 Xem chi tiết
TOKUTEI GINOU – Đơn hàng Hộ lý – Kaigo tại IBARAKI tháng 09.2020 Đơn hàng điều dưỡng IBARAKI Nam + Nữ 36tr ++ 1 01/09/2020 (Hết hạn) 1598918400 Xem chi tiết
TOKUTEI GINOU – Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Ibaraki tháng 9.2020 Đơn hàng thực phẩm IBARAKI Nam 36,6tr ++ 2 01/09/2020 (Hết hạn) 1598918400 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Hyogo tháng 8.2020 Đơn hàng khách sạn HYOGO Nữ 41,0tr ++ 10 27/08/2020 (Hết hạn) 1598486400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh YAMAGATAKEN/FUKUSHIMA tháng 8.2020 Đơn hàng điều dưỡng YAMAGATAKEN/ FUKUSHIMA Nữ 37,6tr ++ 14 31/08/2020 (Hết hạn) 1598832000 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hokkaido tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng HOKKAIDO Nam 37,8tr ++ 4 19/08/2020 (Hết hạn) 1597795200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Osaka tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 49,7tr ++ 10 07/08/2020 (Hết hạn) 1596758400 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Hyogo tháng 8.2020 Đơn hàng khách sạn HYOGO Nữ 40,9tr ++ 10 19/08/2020 (Hết hạn) 1597795200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hyogo tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 32,6tr ++ 6 06/08/2020 (Hết hạn) 1596672000 Xem chi tiết
Đơn hàng lợp ngói đi tỉnh Gifu tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng GIFU Nam 31,5tr ++ 6 04/08/2020 (Hết hạn) 1596499200 Xem chi tiết
Đơn hàng cốp pha đi tỉnh Aichi tháng 8.2020 Đơn hàng xây dựng AICHI Nam 37,8tr ++ 6 07/08/2020 (Hết hạn) 1596758400 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hyogo tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 32,6tr ++ 6 31/07/2020 (Hết hạn) 1596153600 Xem chi tiết
Đơn hàng đóng gói công nghiệp đi tỉnh Gifu tháng 7.2020 Đơn hàng đóng gói công nghiệp GIFU Nam 33,3tr ++ 10 30/07/2020 (Hết hạn) 1596067200 Xem chi tiết
Đơn hàng ốp gạch đi tỉnh Aichi tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng AICHI Nam 33,8tr ++ 3 26/06/2020 (Hết hạn) 1593129600 Xem chi tiết
Đơn hàng Cán trát đi tỉnh Aichi tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng AICHI Nam 33,8tr ++ 6 26/06/2020 (Hết hạn) 1593129600 Xem chi tiết
Đơn hàng hái quýt đi tỉnh Mie tháng 4.2020 Đơn hàng nông nghiệp Mie Nữ 32,1tr ++ 3 09/04/2020 (Hết hạn) 1586390400 Xem chi tiết
Đơn hàng bảo dưỡng ô tô đi tỉnh Shizuoka tháng 4.2020 Đơn hàng bảo dưỡng ô tô SHIZUOKA Nam 31,8tr ++ 6 22/04/2020 (Hết hạn) 1587513600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Yokohama tháng 8.2020 Đơn hàng điều dưỡng YOKOHAMA Nữ 44,1tr ++ 9 06/08/2020 (Hết hạn) 1596672000 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Fukuoka tháng 02.2020 Đơn hàng khách sạn FUKUOKA Nữ 34,7tr ++ 9 24/02/2020 (Hết hạn) 1582502400 Xem chi tiết
Đơn hàng khách sạn đi tỉnh Fukuoka tháng 3.2020 Đơn hàng khách sạn FUKUOKA Nam + Nữ 34,7tr ++ 12 19/03/2020 (Hết hạn) 1584576000 Xem chi tiết
Đơn hàng cơm hộp đi tỉnh Kyoto/Shiga tháng 02.2020 Đơn hàng cơm hộp KYOTO / SHIGA Nữ 32,1tr ++ 80 19/02/2020 (Hết hạn) 1582070400 Xem chi tiết
Đơn hàng cơm hộp đi tỉnh Aichi tháng 3.2020 Đơn hàng cơm hộp AICHI Nam + Nữ 37,8tr ++ 12 17/03/2020 (Hết hạn) 1584403200 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh Osaka tháng 6.2020 Đơn hàng đúc nhựa SHIGA / HIROSHIMA Nam 31,6tr ++ 45 24/06/2020 (Hết hạn) 1592956800 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh Osaka tháng 5.2020 Đơn hàng đúc nhựa OSAKA Nam 31,6tr ++ 45 30/05/2020 (Hết hạn) 1590796800 Xem chi tiết
Đơn hàng nữ đúc nhựa đi tỉnh Mie tháng 5.2020 Đơn hàng đúc nhựa MIE Nữ 30,6tr ++ 24 13/05/2020 (Hết hạn) 1589328000 Xem chi tiết
Đơn hàng đúc nhựa đi tỉnh Shiga tháng 4.2020 Đơn hàng đúc nhựa SHIGA Nam 30,7tr ++ 30 05/04/2020 (Hết hạn) 1586044800 Xem chi tiết
Đơn hàng máy xây dựng đi tỉnh Hokkaido tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng HOKKAIDO Nam 32,3tr ++ 6 13/07/2020 (Hết hạn) 1594598400 Xem chi tiết
Đơn hàng dán giấy đi tỉnh Saitama tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng SAITAMA Nam 33,6tr ++ 10 27/07/2020 (Hết hạn) 1595808000 Xem chi tiết
Đơn hàng thực phẩm đi tỉnh Yokohama tháng 4.2020 Đơn hàng thực phẩm YOKOHAMA Nam 37,8tr ++ 6 06/04/2020 (Hết hạn) 1586131200 Xem chi tiết
Đơn hàng thực phẩm tỉnh Aichi tháng 3.2020 Đơn hàng thực phẩm AICHI Nam + Nữ 37,8tr ++ 12 17/03/2020 (Hết hạn) 1584403200 Xem chi tiết
Đơn hàng thực phẩm đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng thực phẩm OSAKA Nam + Nữ 35,3tr ++ 48 03/03/2020 (Hết hạn) 1583193600 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi lại lần 2 tỉnh Osaka tháng 7.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 50,0tr ++ 6 01/07/2020 (Hết hạn) 1593561600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Fukuoka tháng 5.2020 Đơn hàng điều dưỡng FUKUOKA Nữ 38,5 tr ++ 8 15/05/2020 (Hết hạn) 1589500800 Xem chi tiết
Đơn hàng xây dựng đi tỉnh Tokyo tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng TOKYO Nam 33,6tr ++ 6 30/06/2020 (Hết hạn) 1593475200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Osaka tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35,1tr ++ 6 10/06/2020 (Hết hạn) 1591747200 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Hyogo tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 32,6tr ++ 6 10/06/2020 (Hết hạn) 1591747200 Xem chi tiết
Đơn hàng nữ chế tác đá đi tỉnh Gifu tháng 6.2020 Đơn hàng xây dựng GIFU Nữ 31,5tr ++ 3 15/06/2020 (Hết hạn) 1592179200 Xem chi tiết
Đơn hàng Cán trát đi tỉnh Osaka tháng 4.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 36,5tr ++ 18 17/04/2020 (Hết hạn) 1587081600 Xem chi tiết
Đơn hàng cốp pha đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35,2tr ++ 3 08/03/2020 (Hết hạn) 1583625600 Xem chi tiết
Đơn hàng buộc sắt đi tỉnh Hyogo tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng HYOGO Nam 30,8tr ++ 12 13/03/2020 (Hết hạn) 1584057600 Xem chi tiết
Đơn hàng buộc sắt đi tỉnh Shiga tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng SHIGA Nam 30,5tr ++ 9 04/03/2020 (Hết hạn) 1583280000 Xem chi tiết
Đơn hàng máy xây dựng đi tỉnh Gifu tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng GIFU Nam 42,6tr ++ 6 18/03/2020 (Hết hạn) 1584489600 Xem chi tiết
Đơn hàng gia công cơ khí đi tỉnh Osaka tháng.8.2020 Đơn hàng cơ khí OSAKA Nam 39,5tr ++ 18 03/08/2020 (Hết hạn) 1596412800 Xem chi tiết
Đơn hàng mạ cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 5.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nam 31,5tr ++ 9 15/05/2020 (Hết hạn) 1589500800 Xem chi tiết
Đơn hàng mạ cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 4.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nam + Nữ 31,5tr ++ 9 10/04/2020 (Hết hạn) 1586476800 Xem chi tiết
Đơn hàng gia công cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 5.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nam 31,5tr ++ 9 16/05/2020 (Hết hạn) 1589587200 Xem chi tiết
Đơn hàng mạ cơ khí đi tỉnh Aichi tháng 03.2020 Đơn hàng cơ khí AICHI Nữ 31,5tr ++ 12 04/03/2020 (Hết hạn) 1583280000 Xem chi tiết
Đơn hàng phay cơ khí đi tỉnh Wakayama tháng 02.2020 Đơn hàng cơ khí WAKAYAMA Nam 30,6tr ++ 3 12/02/2020 (Hết hạn) 1581465600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh YAMAGATAKEN/FUKUSHIMA tháng 7.2020 Đơn hàng điều dưỡng YAMAGATAKEN/ FUKUSHIMA Nữ 37,6tr ++ 21 20/07/2020 (Hết hạn) 1595203200 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh YAMAGATAKEN/FUKUSHIMA tháng 6.2020 Đơn hàng điều dưỡng YAMAGATAKEN/ FUKUSHIMA Nam + Nữ 37,7tr ++ 30 22/06/2020 (Hết hạn) 1592784000 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Saga tháng 6.2020 Đơn hàng điều dưỡng SAGA Nữ 33,5tr ++ 6 03/06/2020 (Hết hạn) 1591142400 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Saga tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng SAGA Nữ 37,8tr ++ 4 21/03/2020 (Hết hạn) 1584748800 Xem chi tiết
Đơn hàng nam điều dưỡng đi tỉnh Hyogo tháng 4.2020 Đơn hàng điều dưỡng HYOGO Nam 35,2 tr ++ 4 12/04/2020 (Hết hạn) 1586649600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Kyoto tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng KYOTO Nữ 40,4tr ++ 4 17/03/2020 (Hết hạn) 1584403200 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng OSAKA Nữ 38,7 tr ++ 20 09/03/2020 (Hết hạn) 1583712000 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Saga tháng 2.2020 Đơn hàng điều dưỡng SAGA Nam + Nữ 33,5tr ++ 8 22/02/2020 (Hết hạn) 1582329600 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Myagy tháng 3.2020 Đơn hàng điều dưỡng MYAGY Nữ 45tr ++ 4 09/03/2020 (Hết hạn) 1583712000 Xem chi tiết
Đơn hàng công xưởng đi tỉnh Mie tháng 4.2020 Đơn hàng công xưởng MIE Nam 32,1 tr ++ 9 10/04/2020 (Hết hạn) 1586476800 Xem chi tiết
Đơn hàng phun sơn kim loại đi tỉnh Iwate tháng 3.2020 Đơn hàng công xưởng IWATE Nam 31,2 tr ++ 12 25/03/2020 (Hết hạn) 1585094400 Xem chi tiết
Đơn hàng giàn giáo đi tỉnh Osaka tháng 3.2020 Đơn hàng xây dựng OSAKA Nam 35,1tr ++ 6 06/03/2020 (Hết hạn) 1583452800 Xem chi tiết
Đơn hàng điều dưỡng đi tỉnh Myagy ngày 05.3.2020 Đơn hàng điều dưỡng MYAGI Nam + Nữ 36,7tr ++ 8 05/03/2020 (Hết hạn) 1583366400 Xem chi tiết
Đơn hàng may công xưởng đi tỉnh Hyogo tháng 02.2020 Đơn hàng công xưởng HYOGO Nữ 31,9 tr ++ 18 27/02/2020 (Hết hạn) 1582761600 Xem chi tiết
Đơn hàng hàn cơ khí đi tỉnh Wakayama tháng 02.2020 Đơn hàng cơ khí WAKAYAMA Nam 30,6tr ++ 6 12/02/2020 (Hết hạn) 1581465600 Xem chi tiết

bạn cần tư vấn về xkld nhật bản

Câu hỏi thường gặp

Là một trong số các chương trình đưa lao động đi làm việc, học hỏi nhận chuyển giao kỹ thuật công nghệ tại Nhật Bản theo các chương trình hợp tác giữa chính phủ 2 nước với thời hạn thường là 3 năm. Người lao động được gọi là lao động Thực tập sinh.

Khi thi tuyển đơn hàng thì không yêu cầu bạn phải biết tiếng Nhật vì đã có phiên dịch cho bạn. Tuy nhiên trước khi thi bạn sẽ được học thuộc một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân.

Chúng tôi cam kết chỉ cần bạn có ý thức học tập và rèn luyện tốt thì chắc chắn bạn sẽ xuất cảnh được. Ngoài ra với ứng dụng học tiếng Nhật online GOJAPAN miễn phí dành cho bạn thì bạn có thể học tiếng Nhật dễ dàng và thú vị nhất nhé.

Khi bạn sang Nhật thì luôn có đại diện của GOJAPAN tại Nhật, cùng với nghiệp đoàn và tổ chức OTIT (2 đại diện bảo vệ người lao động nước ngoài tại Nhật) để tiếp nhận thông tin, phản ánh của bạn nhằm đảm bảo các quyền lợi cho bạn.

Nếu bạn không vi phạm pháp luật khi ở Nhật Bản thì hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc tại Nhật theo diện tái nhập cảnh hoặc chương trình Visa đặc định.