JLPT

Kiến Thức jlpt

Cấu trúc đề thi N5

Cấu trúc đề thi N4

Cấu trúc đề thi N3

Cấu trúc đề thi N2

Cấu trúc đề thi N1

JLPT được tổ chức vào CN đầu tiên của tháng 7 và tháng 12 hàng năm.

Lịch thi năm 2022: 3/7 và 4/12

Ở Việt Nam

  • Đăng ký online
  • Đăng ký offline

Ở Nhật Bản

  • Đăng ký online
  • Đăng ký offline

Xem chi tiết: hướng dẫn điền hồ sơ thi JLPT

Khóa luyện thi tại trung tâm

Luyện thi JLPT miễn phí

Top 5 ứng dụng luyện thi JLPT

Mẹo ôn JLPT

8 Lưu ý trước khi thi JLPT

6 Mẹo nhỏ và lưu ý khi thi JLPT

Hướng dẫn cách nhận kết quả JLPT và nhận bằng

Một số lưu ý

Đề thi và đáp án JLPT năm 2022

Đề thi và đáp án JLPT năm 2020

Đề thi và đáp án JLPT năm 2019

Đề thi và đáp án JLPT năm 2018

Đề thi và đáp án JLPT năm 2017

Đề thi và đáp án JLPT các năm trước

Học Thử miễn phí