Danh sách đề thi trình độ N3

JLPT N3 – đề 8

105 phút

901 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – đề 10

105 phút

881 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – đề 9

105 phút

929 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – đề 7

105 phút

820 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – Đề 6

105 phút

918 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – Đề 4

140 phút

878 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – Đề 5

140 phút

850 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – Đề 3

140 phút

863 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – đề 2

140 phút

855 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N3 – Đề 1

140 phút

921 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N3

1.

Hồng Ngọc

156

2.

Ngô Diễm Quỳnh

153

3.

Ngo Diem Quynh

139

4.

Võ Hà Linh

137

5.

Nguyễn Thị Mai Gái

125

6.

Hồng e

125

7.

k.trang

121

8.

trang

119

9.

Nguyễn Hồng Hạnh

117

10.

Trần Thị Kiều Trang

117