Danh sách đề thi trình độ N1

JLPT_N1- đề5

170 phút

859 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 7

170 phút

943 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – ĐỀ 8

170 phút

824 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- đề4

170 phút

992 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 6

170 phút

880 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề thi JLPT N1- Đề 2

105 phút

825 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- Đề 1

105 phút

932 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- Đề 3

140 phút

839 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – đề 9

170 phút

912 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1_ĐỀ 10

170 phút

985 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N1

1.

Hua

120

2.

luong quynh hoa

107

3.

Lương Thị Thảo My

82

4.

hoang thi thu hien

80

5.

tham

77

6.

タクミ

76

7.

linh vo

76

8.

long

72

9.

ddip

71

10.

nguyên thi nhi

65

0247.101.9868
Học thử miễn phí