Danh sách đề thi trình độ N1

JLPT N1 – ĐỀ 8

170 phút

892 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- đề4

170 phút

821 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 6

170 phút

983 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- đề5

170 phút

948 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 7

170 phút

987 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề thi JLPT N1- Đề 2

105 phút

984 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- Đề 1

105 phút

885 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- Đề 3

140 phút

853 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – đề 9

170 phút

988 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1_ĐỀ 10

170 phút

947 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N1

1.

luong quynh hoa

107

2.

tham

77

3.

a

56

4.

Minh

48

5.

thuong

38

6.

triệu thị diện

36

7.

T

36

8.

NHi nguyen

36

9.

huyền

34

10.

Lý Tuệ Phong

28