Danh sách đề thi trình độ N1

JLPTN1- đề4

170 phút

857 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 6

170 phút

973 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- đề5

170 phút

864 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 7

170 phút

887 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – ĐỀ 8

170 phút

888 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề thi JLPT N1- Đề 2

105 phút

858 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- Đề 1

105 phút

953 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- Đề 3

140 phút

892 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – đề 9

170 phút

802 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1_ĐỀ 10

170 phút

930 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N1

1.

Hua

120

2.

DH

118

3.

luong quynh hoa

107

4.

NGUYEN GIANG

102

5.

Nguyen Yen Nhi

98

6.

ann

91

7.

trang tran

91

8.

Phạm Thị Lan Anh

91

9.

ngoan

89

10.

Nguyễn đăng khoa

89

0247.101.9868
Học thử miễn phí