Danh sách đề thi trình độ N1

JLPT N1 – Đề 7

170 phút

942 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – ĐỀ 8

170 phút

888 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- đề4

170 phút

896 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – Đề 6

170 phút

846 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- đề5

170 phút

964 người đã thi

Bắt đầu thi

Đề thi JLPT N1- Đề 2

105 phút

853 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPTN1- Đề 1

105 phút

839 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT_N1- Đề 3

140 phút

817 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1 – đề 9

170 phút

965 người đã thi

Bắt đầu thi

JLPT N1_ĐỀ 10

170 phút

815 người đã thi

Bắt đầu thi

Bảng xếp hạng N1

1.

Hua

120

2.

DH

118

3.

Cuong

111

4.

luong quynh hoa

107

5.

nguyễn đức sơn

106

6.

sơn nguyễn

103

7.

NGUYEN GIANG

102

8.

Nguyen Yen Nhi

98

9.

Cuong

95

10.

thanh mica

92

0247.101.9868
Học thử miễn phí