Giới thiệu các bộ phận

Phòng tư vấn Phái cử nhân lực & Du học Nhật Bản

Hướng đến tôn chỉ “Vì cuộc sống chất lượng hơn”, chúng tôi cam kết.

  • Cam kết KHÔNG phát sinh PHÍ sau trúng tuyển
  • Cam kết KHÔNG thu phí bất hợp pháp
  • Cam kết LỊCH BAY CHUẨN – CHI PHÍ HỢP LÝ
  • Tư vấn tận tình – Làm việc chuẩn chỉ – Chuyên nghiệp

Phòng tư vấn Phái cử nhân lực & Du học Nhật BảnBà Đoàn Thị Liêm

Trưởng phòng Tư vấn và Chăm sóc khách hàng

Nhiệm vụ: Hỗ trợ tư vấn thông tin về thị trường lao động Nhật bản cho khách hàng là người lao động Việt Nam, hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đăng ký tham gia chương trình đi Nhật

Kinh nghiệm làm việc: 11 năm làm việc tại CEO GROUP
  • 3/2009- 12/2014: Chuyên viên phòng Đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt
  • 1/2015- 12/2017: Cán bộ phòng Kiểm soát nguồn: Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đầu vào cho người lao động đi làm việc tại Nhật Bản – CEO Dịch vụ
  • 1/2018-10/2018: Phụ trách phòng kiểm soát nguồn chi nhánh Bắc Ninh tại CEO Dịch vụ
  • 11/2018-6/2019: Phó phòng Tuyển dụng Nhật Bản – CEO Dịch vụ
  • 7/2019 – nay: Trưởng phòng Tư vấn và Chăm sóc KH – CEO dịch vụ

Thông tin cá nhân
  • Số tài khoản Ngân hàng: 22210000812309 mang tên Đoàn Thị Liêm, mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội

Đăng ký tư vấn