Truyện cười tiếng Nhật số 57 – THANG MÁY (エレベータ)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 57 – THANG MÁY (エレベータ)

Truyện cười tiếng Nhật số 57 - THANG MÁY (エレベータ)

エレベータ

先日せんじつわたし会社かいしゃのエレベーターのった場合ばあいりすぎをらせています」という注意書ちゅういがきがマジックで修正しゅうせいされ、「じょう」がだい」にわっていた。

 

単語たんご:Từ vựng

会社かいしゃ   công ty
場合ばあい   trường
修正しゅうせい chỉnh sửa

 

DỊCH TRUYỆN

THANG MÁY

Vài ngày trước, trên tờ giấy giải thích chú ý khi đi thang máy ở công ty tôi. Câu “khi chuông cảnh báo vang lên là vì đã vượt quá số người quy định”, đã bị ai đó dùng bút xóa sửa thành vì có người quá béo.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới

0976675792
Học thử miễn phí