góc tư vấn học tiếng nhật

Capture

Visa Kỹ Năng Đặc Định Và Những Điều Cần Biết

Từ tháng 4/2019, chính phủ Nhật Bản sẽ bổ sung thêm 1 loại visa khác dành cho người nước ngoài với tên gọi là visa kỹ năng đặc định (visa tokutei ginou – 特定技能). Hệ thống liên quan đến tình trạng cư trú “Kỹ năng đặc định” này nhằm đáp ứng với

góc tư vấn xuất khẩu lao động nhật bản

Capture

Visa Kỹ Năng Đặc Định Và Những Điều Cần Biết

Từ tháng 4/2019, chính phủ Nhật Bản sẽ bổ sung thêm 1 loại visa khác dành cho người nước ngoài với tên gọi là visa kỹ năng đặc định (visa tokutei ginou – 特定技能). Hệ thống liên quan đến tình trạng cư trú “Kỹ năng đặc định” này nhằm đáp ứng với