Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 22-CẮT TÓC (切ったねぇが髪)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 22-CẮT TÓC (切ったねぇが髪)

Truyện cười tiếng Nhật số 22-CẮT TÓC (切ったねぇが髪)

ったねぇががみ

床屋とこや散髪さんぱつしたあと友人ゆうじんったら

きたなったねえがみ!」とわれた。

ム力ついたが、後々あとあと友人ゆうじんいただすと

ったねえ髪!がみ

意味いみだった。

 

汚ッたねえ髪!  きたなったねえかみ

切ったねえ髪!  きったねえかみ

 

 

単語たんご:Từ vựng

床屋とこや Quán cắt tóc
かみ Tóc, lông

 

Dịch truyện

CẮT TÓC

 

Vừa cắt tóc trong tiệm cắt tóc xong thì gặp một người bạn.

Bị người bạn bảo : “ Tóc bẩn thế ”, thật tức chết đi được, lát sau hỏi nguyên nhân sao bạn đó lại nói vậy.”

Ý bạn ấy nói là : “ Cắt tóc rồi à.

Chú ý : phát âm của câu “ tóc bẩn thế ” và “ cắt tóc rồi à ” gần giống nhau.

 

0247.101.9868
Học thử miễn phí