Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 23 – XE CHẠY VÀ CHẠY (発車します)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 23 – XE CHẠY VÀ CHẠY (発車します)

Truyện cười tiếng Nhật số 23 - XE CHẠY VÀ CHẠY (発車します)

発車はっしゃします

 

ぼくすんでいるところをはしっているバスには

「バスのなかなかに危険物きけんぶつまないでください」

放送ほうそうします。そして発車はっしゃするときには

発車はっしゃします、ご注意ちゅういください」

放送ほうそうします。

この前二まえふたつ放送ほうそうかさなって

「バスのなか危険物きけんぶつ発射はっしゃします、こ注意ちゅういください」

放送ほうそうしてました。

注: バスのなか危険物きけんぶつもちまないでください

 

 

        発車はっしゃします、こ注意ちゅういください

 

 

単語たんご:Từ vựng

発車はっしゃ Khởi hành
発射はっしゃ Phát súng, sự phóng, bắn tên

 

 

Dịch truyện

XE CHẠY VÀ CHẠY

 

Xe buýt chỗ tôi ở khi chuẩn bị khởi hành sẽ phát loa thông báo: “Yêu cầu không mang đồ vật nguy hiểm lên xe”, khi xe bắt đầu khởi hành sẽ phát loa thông báo: “Xe đang chạy, yêu cầu chú ý”.

 Có lúc hai thông báo sẽ trùng lặp với nhau: (Ở Nhật, khi xe buýt chạy và khi trạm xe buýt không có hành khách, xe sẽ dừng lại một lát rồi chạy, lúc này sẽ xuất hiện hiện tượng phát loa trùng lặp), sẽ biến thành: “Đồ vật nguy hiểm sẽ chạy trong xe buýt, yêu cầu chú ý”.

0247.101.9868
Học thử miễn phí