Thư viện học tiếng Nhật

truyện cười tiếng Nhật số 24-ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT(バ力モノとバケモノ)

Xem nhanh

truyện cười tiếng Nhật số 24-ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT(バ力モノとバケモノ)

truyện cười tiếng Nhật số 24-ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT(バ力モノとバケモノ)

バ力モノとバケモノ

夫婦ふうふゲンカのとき、ちちはは

「バカモノ!」

うのを、間違まちがって、

「バケモノ!」

怒鳴どなってしまった。ケンカはさらに ひどくなった。

 

 

 

単語たんご:Từ vựng

 

バケモノ Quái vật
バカモノ Đồ ngốc

 

Dịch truyện

ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT

 

Lúc hai vợ chồng cãi nhau, ba muốn nói với mẹ là: “Đồ ngốc”, kết quả nói nhầm thành “quái vật”, cuộc cãi vã tất nhiên sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Share on facebook
Share on email
Share on print
Học thử miễn phí