Thư viện học tiếng Nhật

truyện cười tiếng Nhật số 24-ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT(バ力モノとバケモノ)

Xem nhanh

truyện cười tiếng Nhật số 24-ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT(バ力モノとバケモノ)

truyện cười tiếng Nhật số 24-ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT(バ力モノとバケモノ)

バ力モノとバケモノ

夫婦ふうふゲンカのとき、ちちはは

「バカモノ!」

うのを、間違まちがって、

「バケモノ!」

怒鳴どなってしまった。ケンカはさらに ひどくなった。

 

 

 

単語たんご:Từ vựng

 

バケモノ Quái vật
バカモノ Đồ ngốc

 

Dịch truyện

ĐỒ NGỐC VÀ QUÁI VẬT

 

Lúc hai vợ chồng cãi nhau, ba muốn nói với mẹ là: “Đồ ngốc”, kết quả nói nhầm thành “quái vật”, cuộc cãi vã tất nhiên sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

0976675792
Học thử miễn phí