Thư viện học tiếng Nhật

truyện cười tiếng Nhật số 26-ĐỨA CHÁU TÔI LÀ KẺ LANG THANG ĐÓ (この子は浮浪者なんじや)

Xem nhanh

truyện cười tiếng Nhật số 26-ĐỨA CHÁU TÔI LÀ KẺ LANG THANG ĐÓ

(この子は浮浪者なんじや)

truyện cười tiếng Nhật số 26-ĐỨA CHÁU TÔI LÀ KẺ LANG THANG ĐÓ (この子は浮浪者なんじや)

この子は浮浪者ふろうしゃなんじや

わたしいま就職浪人中しゅうしょくろうにんちゅうである。

いえのおばあちゃんは仲間なかまに、わたしのことを紹介しょうかいするとき

「この浮浪者ふろうしゃなんじゃ」という。

のおばあちゃんたちにも、それでつうじているらしい。

わたしはどうおもわれているのだろう。

 

 

 

単語たんご:Từ vựng

浮浪者ふろうしゃ Kẻ lang bạt, kẻ lang thang

ĐỨA CHÁU TÔI LÀ KẺ LANG THANG ĐÓ

Vì hiện tại tôi vẫn đang tìm việc, bởi chưa có việc gì làm, lúc giới thiệu tôi với những người bạn, bà ngoại nói: “Đứa cháu tôi là kẻ lang thang đó”.

Mọi người lập tức tin ngay lời bà nói.

Không biết mọi người đã nghĩ tôi là người thế nào đây nhỉ?

0247.101.9868
Học thử miễn phí