Thư viện học tiếng Nhật

truyện cười tiếng Nhật số 29 – ĐỘNG VIÊN(慰め)

Xem nhanh

truyện cười tiếng Nhật số 29 – ĐỘNG VIÊN(慰め)

truyện cười tiếng Nhật số 29 - ĐỘNG VIÊN(慰め)

なぐさ

先日せんじつちちは、おとこにフラれてんでいたあねをなぐさめようとして

「おまえ、人間にんげんかおじゃないぞ」とうところを、

「おまえのかお人間にんげんじゃないぞ」とってしまった。

それじゃなぐさめにならないよ。

 

単語たんご:Từ vựng

人間にんげん Con người
かお Khuôn mặt

 

 

 Dịch truyện

 

ĐỘNG VIÊN

        

         Mấy hôm trước, khi đó ba tôi giáo huấn cho chị gái về việc chị đau khổ khi bị bạn trai bỏ rơi.

         Ý ông vốn dĩ muốn nói là: “Con thấy đấy nhìn người không chỉ nhìn vẻ mặt bề ngoài được”.

         Nhưng nào ngờ ông lại nói thành: “Con đấy, lớn lên quả thực không phải là mặt người”. Như thế tất nhiên không đạt được hiệu quả của việc động viên rồi.

 

 

0976675792
Học thử miễn phí