Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 3 – LANG BĂM (やぶ医者)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 3 – LANG BĂM (やぶ医者)

Truyện cười tiếng Nhật số 3 - LANG BĂM (やぶ医者)

やぶ医者いしゃ

こうから、 お医者いしゃがやってきました。そこへみせ小僧こぞうが、かけてきてぶつかり、医者いしゃは、はずみででころんでしまいました。

「ああ、あぶないではないか、これ。。。」

医者いしゃがって、小僧こぞう襟首えりくびをつかまえ、をあげてたたこうとしますと、小僧こぞうが、「あしるのはかまいませんが、でぶつのだけは、こ勘弁かんべんください。」といます。

医者いしゃは、可笑おかしなことをうものだとおもって、「はてな、なぜ、そのようなことをう?」とくと、 小僧こぞう、「あしられても、 いのちはなくなりませんが、 おにかかると、とてもたすからないと, もっぱらの評判ひょうばんでこさいますから。」

 

 

単語たんご:Từ vựng

 

医者いしゃ bác sĩ
小僧こぞう nhóc con, thằng oắt con; thằng nhãi; thằng ở
評判ひょうばん sự bình luận; lời bình luận

 

Dịch truyện 

 

LANG BĂM

Từ phía trước có một vị bác sĩ đang đi đến, đúng vào lúc này một cậu nhóc trong cửa hàng chạy ra và va vào ống ta, vị bác sĩ bị đẩy ngã nhào xuống đất.

“Ái, đi như thế chẳng phải nguy hiểm lắm sao?”

Vị bác sĩ đứng dậy, tóm lấy cổ cậu nhóc rồi giơ tay lên định đánh. Cậu nhóc liền nói: “Ông dùng chân đá cũng được. Xin ông tha cho cháu, xin đừng đánh cháu bằng tay”.

Vị bác sĩ nghe thấy lời cậu nhóc nói có vẻ rất kỳ lạ liền hỏi: “Tại sao cháu lại nói thế?”.

Cậu nhóc đáp: “Bị ông đá thì không đến nỗi mất mạng người ta vẫn bảo nhau rằng nếu như rơi vào tay ông, vậy thì hết đường sống rồi”.

0976675792
Học thử miễn phí