Thư viện học tiếng Nhật

truyện cười tiếng nhật số 31- HỌC SINH 300 YÊN (学生300円)

Xem nhanh

truyện cười tiếng nhật số 31-HỌC SINH 300 YÊN(学生300円)

truyện cười tiếng nhật số 31- HỌC SINH 300 YÊN (学生300円)

学生がくせい300えん

ラーメン看板かんばんメニューに

ラーメン400えん

学生がくせい300えん

いてあった。

 

単語たんご:Từ vựng

学生がくせい Học sinh

 

Dịch truyện

HỌC SINH 300 YÊN

 

Trong thực đơn của quán mì Ramen có viết:

Mì Ramen 400 yên

Học sinh 300 yên

P/s : Ý của nó là học sinh được giảm giá 100 yên, nhưng …

 

 

 

0247.101.9868
Học thử miễn phí