Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 41- NGUY HIỂM! CHÚ Ý TRẺ EM (あぶない! 子供に注意)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 41- NGUY HIỂM! CHÚ Ý TRẺ EM (あぶない! 子供に注意)

Truyện cười tiếng Nhật số 41- NGUY HIỂM! CHÚ Ý TRẺ EM (あぶない! 子供に注意)

あぶない!子供こども注意ちゅうい

交通安全標識こうつうあんぜんひょうしきで「あぶない子供こども注意ちゅうい」というのがあった。

「あぶない! 子供こども注意ちゅうい

 

 

 

 

 

単語たんご:Từ vựng

交通安全標識こうつうあんぜんひょうしき Biển báo an toàn giao thông
あぶない Nguy hiểm

 

 

Dịch truyện 

NGUY HIỂM! CHÚ Ý TRẺ EM

 

Trên một tấm biển báo an toàn về giao thông có viết là “Chú ý trẻ em nguy hiểm”.

Giải thích: Ở Nhật Bản trên rất nhiều con đường đi học của học sinh hoặc trên những con phố nhỏ hẹp đều sẽ có biển báo này.

 (Nguy hiểm! Chú ý trẻ em), dấu chấm than ở giữa không có nên đã biến thành ý nghĩa khác.

0976675792
Học thử miễn phí