Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 65 – MÀU ĐỎ VÀ MÀU TRẮNG (赤くて白っぽかつた)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 65 – MÀU ĐỎ VÀ MÀU TRẮNG (赤くて白つぽかつた)

Truyện cười tiếng Nhật số 65 - MÀU ĐỎ VÀ MÀU TRẮNG (赤くて白っぽかつた)

あかくてしろっぽかつた

わか叔母おばが3人目にんめ子供こども出産しゅっさん

まれたばかりのいもうとてきた1番目ばんめに、従姉妹いとこいてみた。

あかちゃん、どうだった?」

それにたいして1番目ばんめ(5さい)は

「うーんとね??あかちゃんはね、あかくてしろっぽかった。」

従姉妹いとこは、

的确まとかく表現ひょうげんだったよ。」

と、わらいながらはなしてくれた。

 

単語たんご : Từ vựng

出産しゅっさん sinh đẻ
従姉妹いとこ chị họ
わら cười

 

DỊCH TRUYỆN

MÀU ĐỎ VÀ MÀU TRẮNG

Dì còn trẻ nhưng đã sinh ba người con.

Chị họ hỏi đứa con cả của chị ấy khi nó vừa nhìn thấy em bé mới chào đời: “Em bé trông thế nào?”

Trước câu hỏi này, đứa con cả (mới 5 tuổi) đáp : “Ừm, em bé màu đỏ, còn có màu trắng nữa”.

Chị họ vừa cười vừa nói: “Dùng từ rất chính xác”.

 

 

0247.101.9868
Học thử miễn phí