Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 84 – KHÔNG CẦN SỐNG NỮA ĐẦU (長生きする必要はありませんなあ)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 84 – KHÔNG CẦN SỐNG NỮA ĐẦU

(長生きする必要はありませんなあ)

Truyện cười tiếng Nhật số 84 - KHÔNG CẦN SỐNG NỮA ĐẦU (長生きする必要はありませんなあ)

長生ながいきする必要ひつようはありませんなあ

患者かんじゃ先生せんせいわたし長生ながいきしたいんです。ですからおさけみません」

医者いしゃ「タバコは?」

患者かんじゃ一切いっさいやりません」

医者いしゃおんなは?」

患者かんじゃるのもイヤです」

医者いしゃ「ほかに道楽どうらくは?」

患者かんじゃなんにもありません」

医者v「それじゃあ、長生ながいきする必要ひつようはありませんなあ」

 

 

単語 たんご: Từ vựng

患者  かんじゃ bệnh nhân
医者いしゃ bác sĩ
長生ながいき     sống lâu trường thọ

Dịch truyện

 

KHÔNG CẦN SỐNG NỮA ĐẦU

Bệnh nhân: Bác sĩ, tôi vì muốn sống thật lâu nên rượu cũng không uống đâu.

Bác sĩ: Thế thuốc lá thì sao?

Bệnh nhân: Hoàn toàn không.

Bác sĩ: Gái?

Bệnh nhân: Nhìn thôi cũng thấy ghét rồi.

Bác sĩ: Những thú vui khác?

Bệnh nhân: Chẳng có gì cả.

Bác sĩ: Vậy thì, không cần sống nữa đâu.

0976675792
Học thử miễn phí