Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 9 – CÓ TỐI KHÔNG? ( 暗くありませんか?)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 9 – CÓ TỐI KHÔNG? ( 暗くありませんか?)

Truyện cười tiếng Nhật số 9 - CÓ TỐI KHÔNG? ( 暗くありませんか?)

くらくありませんか?

 

高校こうこうのときクラスでこった出来事できごとです。

友人ゆうじんは、部屋へやくらいので照明しょうめいをつけてしいという

意味いみ

先生せんせいくらくありませんか?」

いました。

すると先生せんせい不機嫌ふきげんそうに一言ひとこと

わたしはこういう性格せいかくなんです…」

 

 

 

 

単語たんご:Từ vựng

くら Tối, tối màu, đen tối

 

 

Dịch truyện

CÓ TỐI KHÔNG?

 

Hồi học cấp ba, có một câu chuyện xảy ra trong lớp.

Các bạn thấy trong phòng học quá tối, muốn được bật đèn lên có nói với thầy giáo: “Thầy ơi, có phải thấy hơi tối không ạ?”

 Kết quả thầy trả lời với thái độ không mấy vui vẻ thân thiện:

 “Đấy chính là tính cách của tôi”.

 (Trong tiếng Nhật từ để chỉ hình dung độ sáng tối của ánh sáng cũng có thể hình dung tới tính cách con người, khi tính từ “tối” biểu thị tính cách thì nó không mang nghĩa tối om, mà mang nghĩa không cởi mở).

0247.101.9868
Học thử miễn phí