Thư viện học tiếng Nhật

Truyện cười tiếng Nhật số 90 – ĐỒNG 10 YÊN (10円王)

Xem nhanh

Truyện cười tiếng Nhật số 90 – ĐỒNG 10 YÊN (10円王)

Truyện cười tiếng Nhật số 90 - ĐỒNG 10 YÊN (10円王)

10円王えんおう

10円玉えんだまれたので仕方しかたなく500円玉えんだまかんコーヒーをった。

おつりが100えん、50えんてきて、「これで10円玉えんだまが3枚手まいてはいる」とおもっていたら、つづけて5まいてきた。

 

単語 たんご: Từ vựng

かんコーヒー        cà phê đóng hộp

 

DỊCH TRUYỆN

ĐỒNG 10 YÊN

 Đang cần đồng 10 yên, không còn cách nào khác đành phải lấy 500 yên đi mua cà phê đóng hộp. Sau khi người bán hàng đưa trả tiền lẻ là đồng 100 yên và 50 yên, đang nghĩ “như vậy thì có thể có ba đồng 10 yên rồi”, nào ngờ lại trả lại tờ 5 yên.

 

0247.101.9868
Học thử miễn phí