Thư viện học tiếng Nhật

Từ vựng N3 – Unit 11 – Mimikara oboeru

Xem nhanh

Unit 11

Dưới đây là danh sách từ vựng Mimikara oboeru N3 – Unit 11

Từ vựng N3 - Unit 11 - Mimikara oboeru

STT Từ vựng Kanji Nghĩa Âm hán tự
1 パートナー Đối tác 
2 リーダー Lãnh đạo
3 ボランティア Tình nguyện
4 コミュニケーション Giao tiếp
5 ユーモア Hài hước
6 ショック Sốc
7 ストレス Căng thẳng, stress
8 バランス Cân bằng
9 レベル Trình độ, cấp độ
10 アップ Tăng lên, đến gần( cận cảnh)
11 ダウン Hạ xuống, tải xuống, bị hạ
12 プラス Cộng, dư, tác động tích cực
13 マイナス Trừ, lỗ, tác động tiêu cực
14 イメージ Hình ảnh
15 コンテスト Cuộc thi
16 マスコミ Phương tiện tuyền thông, thông tin truyền thông
17 プライバシー Sự riêng tư
18 オフィス Văn phòng
19 ルール  Luật lệ
20 マナー Kiểu ,phong cách ,cách ứng xử 
21 ミス Lỗi 
22 スケジュール Lịch trình
23 タイトル Tiêu đề
24 テーマ Chủ đề 
25 ストーリー Câu chuyện 
26 ヒット Nổi tiếng ,đỉnh cao 
27 ブランド Thương hiệu 
28 レンタル Thuê
29 リサイクル Tái chế 
30 ラベル Nhãn dán 
31 タイプ Kiểu ,mẫu 
32 スタイル Phong cách 
33 セット Bộ , đặt (đồng hồ)
34 ウイルス virus
35 ロボット robot
36 エネルギ・ Năng lượng 
37 デジタル Kĩ thuật số 
38 マイク micro
39 ブレーキ Phanh 
40 ペンキ Sơn 
0247.101.9868
Học thử miễn phí