Bài 4 – そちらは 何時までですか - Ngữ pháp

Ngữ pháp 1: Cách diễn tả về thời gian

いま 120分です Bây giờ là 1 giờ 20 phút

*Câu hỏi về giờ

Học Tiếng Nhật Bài 4 | Giáo Trình Minna No Nihongo

-Khi trả lời  các bạn hãy dùng : Số đếm + (giờ )số đếm分 (ふん(ぷん))( phút)です。

Số đếm Giờ Số đếm Phút
1 一(いち) 時(じ) 1 一分(いっぷん)
2 二(に) 2 二分(にふん)
3 三(さん) 3 三分(さんぷん(ぶん))
4 四(よ) 4 四分(よんぷん)
5 五(ご) 5 五分(ごふん)
6 六(ろく) 6 六分(ろっぷん)
7 七(しち) 7 七分(ななふん)
8 八(はち) 8 八分(はっぷん)
9 九(きゅう) 9 九分(きゅうふん)
10 十(じゅう) 10 十分(じゅっぷん)
11 十一(じゅういち) 11 十一分(じゅういっぷん)
12 十二(じゅうに) 12 十二分(じゅうにふん)

Một số trường hợp biến âm không theo quy tắc được in đậm

VD1:

A: 今(いま) 何時なんじですか。Bây giờ là mấy giờ?

B: 330ぷんです。3 giờ 30 phút

Với số phút lẻ là 30 phút, chúng ta có cách diễn đạt tương đương từ “ rưỡi” ―「はん」trong tiếng Việt

― 3() はんです。3 rưỡi.

  • Nếu dùng hệ 12 giờ, chúng ta sẽ chia ra “ buổi sáng” (AM) – 午前ごぜん và buổi chiều( PM)―午後ごご

Học Tiếng Nhật Bài 4 | Giáo Trình Minna No Nihongo

VD 2:

A:いまニューヨークは午前ごぜん 7です。ハノイは何時なんじですか。Bây giờ New York là 7 giờ sáng. Hà Nội là mấy giờ?

B: ハノイはごご7時(じ)です。Hà Nội là 7 giờ tối.

Ngữ pháp số 2: Động từ trong tiếng Nhật

Vます :Động từ trong tiếng Nhật

Ở những bài trước, chúng ta có ký hiệu N (Noun) cho danh từ, từ bài 4 chúng ta có ký hiệu V ( Verb) cho động từ. ます  là dạng lịch sự của động từ thời hiện tại, giống như です của danh từ 。

Vます là ký hiệu chung cho các động từ thời hiện tại, dạng lịch sự.

Bài 4, chúng ta làm quen một số động từ sau:

きます: thức dậy

ます: ngủ

はたらきます: làm việc

やすみます: nghỉ, nghỉ ngơi

勉強べんきょうします: học, học tập

わります : kết thúc, xong

Ngữ pháp số 3: cách chia các động từ trong tiếng Nhật

Vます/Vません/Vました/Vませんでした

Bài hôm nay, chúng ta sẽ học cách chia các thì động từ trong tiếng Nhật.

  • Thì hiện tại
  • Khẳng định: Vます

VD: 毎日勉強まいにちべんきょうします。Hàng ngày tôi học bài.

  • Phủ định Vません

VD: あした 勉強べんきょうしません。Ngày mai tôi không học

  • Thì quá khứ
  • Khẳng định

VD: 昨日働きのうはたらきました。Hôm qua tôi ( đã ) làm việc.

  • Phủ định

VD: おとといはたらきませんでした。Hôm kia tôi ( đã ) không làm việc.

Hiện tại Quá khứ
Khẳng định(có làm) Phủ định(không làm) Khẳng định( đã làm) Phủ định( đã không làm)
V ます V ません Vました Vませんでした
起(お)きます

Thức dậy

起(お)きません

Không thức dậy

起(お)きました

Đã thức dậy

起(お)きませんでした

Đã không thức dậy

寝(ね)ます

Ngủ

寝(ね)ません

Không ngủ

寝(ね)ました

Đã ngủ

寝(ね)ませんでした

Đã không ngủ

働(はたら)きます

Làm việc

働(はたら)きません

Không làm việc

働(はたら)きました

Đã làm việc

働(はたら)きませんでした

Đã không  làm việc

休(やす)みます

Nghỉ

休(やす)みません

Không nghỉ

休(やす)みました

Đã nghỉ

休(やす)みませんでした

Đã không nghỉ

勉強(べんきょう)します

Học

勉強(べんきょう)しません

Không học

勉強(べんきょう)しました

Đã  học

勉強(べんきょう)しませんでした

Đã không học

終(お)わります

Xong

終(お)わりません

Không xong

終(お)わりました

Đã xong

終(お)わりませんでした

Đã không xong

Ngữ pháp số 4: Hành động V diễn ra vào lúc nào

N(thời gian)にV(ます/Vました: Hành động V diễn ra vào lúc….

VD: 毎朝まいあさ7に きます。午後ごご10に ます。Hàng sáng tôi thức dậy lúc 7 giờ. Ngủ lúc 10 giờ tối.

Học Tiếng Nhật Bài 4 | Giáo Trình Minna No Nihongo

※ Lưu ý 1: Nếu thời gian không biểu hiện bằng con số cụ thể( ngày mai, hôm nay, sáng nay…) thì không cần thêm 「に」

VD: きのう ませんでした。Hôm qua tôi đã không ngủ

Học Tiếng Nhật Bài 4 | Giáo Trình Minna No Nihongo

Lưu ý 2: Với các từ chỉ thứ trong tuần ( thứ 2, thứ 3….) thêm 「に」hoặc không thêm đều được

VD: 金曜日(に) 休みます。Tôi nghỉ vào thứ 6

Ngữ pháp số 5: Hỏi về thứ ngày tháng

今日は 何曜日なんようびですか。Hôm nay là thứ mấy?

Học Tiếng Nhật Bài 4 | Giáo Trình Minna No Nihongo

Sử dụng câu này để hỏi các thứ trong tuần, khi trả lời sử dụng mẫu câu「 N1は N2です」。

Thời hiện tại và tương lai
きょう

Hôm nay

あした

Ngày mai

あさって

Ngày kia

月曜日(げつようび) thứ 2

火曜日(かようび) thứ 3

水曜日(すいようび) thứ 4

木曜日(もくようび) thứ 5

金曜日(きんようび) thứ 6

土曜日(どようび) thứ 7

日曜日(にちようび) chủ nhật

です。
Thời quá khứ
きのう

Hôm qua

おととい

Hôm kia

月曜日(げつようび) thứ 2

火曜日(かようび) thứ 3

水曜日(すいようび) thứ 4

木曜日(もくようび) thứ 5

金曜日(きんようび) thứ 6

土曜日(どようび) thứ 7

日曜日(にちようび) chủ nhật

でした。

Ngữ pháp số 6: Từ N1 đến N2

N1からN2まで: Từ N1 đến N2

Câu này dùng  chỉ 2 mốc thời gian, hoặc 2 mốc địa điểm

VD 1: 毎日まいにち 8から 5まで はたらきます。Hàng ngày tôi làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ.

VD 2:ハノイから ホーチミンまで 行きます。Tôi đi từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh.

Lưu ý: 2 trợ từ có thể đứng 1 mình, không nhất thiết đi đôi với nhau

Học Tiếng Nhật Bài 4 | Giáo Trình Minna No Nihongo

VD 3: 私は アメリカから ました。Tôi đến từ nước Mỹ..

VD4: 毎晩まいばん 10時(じ)まで ほんみます。Mỗi tối tôi đọc sách đến 10 giờ.

Ngữ pháp số 7: Từ N1 và N2

N1とN2: N1 và N2

Trợ từ と nối 2 danh từ với nhau

VD 1: あしたと あさっては やすみます。Ngày mai  ngày kia tôi nghỉ.

VD 2: 私と あなた したで あそびましょう。Tớ với bạn chơi ở dưới gốc cây đi ( lời 1 bài hát thiếu nhi).

Ngữ pháp số 8:~ね。: ….nhỉ

Đặt ở cuối câu, truyền đạt cho người nghe về cảm xúc, kỳ vọng của người nói về một hiện tượng, sự vật nào đó. Nhất là phái nữ rất hay sử dụng

VD 1: きょうは 暑いですね。Hôm nay nóng nhỉ!

VD 2: かのじょは きれいですね。Cô ấy xinh nhỉ!

GOJAPAN xin gửi tặng các bạn 1 bài hát tiếng Nhật có các thứ trong tuần

げつようび、かようび、すいようび。。。

Các bạn hãy ghi nhớ ngay nhé!

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo….

Nếu các bạn có ý định học tiếng Nhật online cho những ước mơ, hoặc trải nghiệm một nước Nhật với vô vàn cơ hội trong tương lai, hãy tìm hiểu các khoá học tiếng Nhật với cam kết hiệu quả thực tế, đảm bảo lộ trình học tiến bộ rõ ràng tại đây nhé:

Cũng giống như Duolingo và NHK bằng đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, Gojapan cũng có hệ thống trang web và ứng dụng để cho các bạn tiếp cận với tiếng Nhật tốt hơn.

Mời bạn tải về cho thiết bị iOS và cho thiết bị Android.

Danh sách 50 bài Minna

0976675792
Học thử miễn phí