Thư viện xuất khẩu lao động Nhật

Tài chính – Chi phí

GoJapan – đơn vị tư vấn XKLD Nhật Bản top 10 Việt Nam. Mỗi năm đưa hơn 1000 người đi Nhật. Đơn hàng tuyển liên tục, lương cơ bản 30 – 40 triệu/tháng

Danh mục thư viện

0976675792
Học thử miễn phí